Number of the records: 1  

Předpoklady uplatnění předkupního práva

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementPředpoklady uplatnění předkupního práva : rozhodnutí NS Československé republiky z 3. 5. 1923, sp. zn. Rv I 1506/22 (Vážný 2581)
  Another responsib. Lavický, Petr, 1977- (author)
  AnnotationUplatnění práva předkupního předpokládá, že prodatel uzavřel již s osobou třetí hotovou kupní smlouvu pod podmínkou, že nebude uplatněno právo předkupní. K uplatnění práva toho se vyžaduje, by oprávěný závazně prohlásil, že vstupuje na místo třetího kupitele do smlouvy. V komentáři jsou odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2913/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 2430/18; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 3926/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 397-399
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2913/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2430/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3926/16
  Kupní smlouvy
  Spoluvlastnictví
  Předkupní právo
  Československo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.