Number of the records: 1  

Zdanění církevních restitucí

 1. Main entry-name Benák, Jaroslav, (author)
  Title statementZdanění církevních restitucí : nález ÚS z 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19
  AnnotationVznikl-li již určitému subjektu individualizovaný nárok na konkrétní plnění ze strany státu, nelze do něj svévolně zasahovat, bez ohledu na to, zda tak zákonodárce učiní přímo, nebo dodatečným stanovením daňové povinnosti, jež se od přímého snížení liší pouze svým označením; jinak zákonodárce porušuje princip právní jistoty podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a legitimního očekávání podle čl. 11 odst. 1 LPS a čl. 1 Dodatkového protokolu k EÚLP. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. II. ÚS 3120/10; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 3397/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 12/14; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 6/02.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 356-358
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3120/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3397/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/02
  Církev
  Restituce
  Restituční nároky
  Zdanění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.