Number of the records: 1  

Aktuality

 1. Main entry-name Korbel, František, 1976- (author)
  Title statementAktuality : judikatura
  AnnotationAutor informuje o nálezu IV. senátu ÚS, kterým ÚS vyhověl ústavní stížnosti týkající se změny příjmení nezletilého. ÚS zjistil, že názor nezletilého na možnou změnu příjmení nebyl v řízení před KS v Brně nijak zjišťován. ÚS řekl, že nepřihlédne-li obecný soud k právu dítěte sdělit své stanovisko a být slyšeno v soudním řízení, nedostojí požadavku posouzení jeho nejlepšího zájmu podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, a tím rovněž poruší právo jednoho z rodičů na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 345
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  Rodiče a děti
  Nezletilé děti
  Změna příjmení
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.