Number of the records: 1  

The construction of gender and sexuality in the approach of key international law actors to the circumcision of children

 1. Main entry-name Sandland, Ralph, (author)
  Title statementThe construction of gender and sexuality in the approach of key international law actors to the circumcision of children
  Translated titleKonstrukce genderu a sexuality v přístupu klíčových aktérů mezinárodního práva k obřízce dětí
  Notepráva dětí; lidská práva; mezinárodní právo; sexualita; gender; pohlaví; identita; obřízka; tělesná a duševní integrita
  In Human rights law review. - Vol. 19, (2019), no. 4, s. 617-647
  Subj. Headings Práva dítěte
  Lidská práva
  Mezinárodní právo
  Sexualita
  Gender
  Pohlaví
  Identita
  Obřízka
  Tělesná a duševní integrita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLThe Construction of Gender and Sexuality in the Approach of Key International Law Actors to the Circumcision of Children (pouze abstrakt)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.