Number of the records: 1  

Formální jednota práva

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementFormální jednota práva
  AnnotationČlánek pojednává o formální jednotě systému práva. Ve formálně jednotném právním systému platí, že zásadně neexistují pochyby o tom, která pravidla do systému patří a jak určit jejich obsah. Autor se postupně pokouší ukázat, jak s formální jednotou souvisí vázanost soudce zákonem (čl. 95 Ústavy) a pojem pramen práva. Zvláštní pozornost věnuje pravidlu uznání a jeho způsobilosti zajistit formální jednotu práva za situace "outsourcování" regulace jiným společenským subsystémům. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1136-1148
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Pravidlo uznání
  Právní systém
  Prameny práva
  Rozhodování
  Soudní rozhodnutí
  Vázanost soudce zákonem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.