Number of the records: 1  

O postavení insolvenčního správce

 1. Main entry-name Zezulka, Ondřej, 1990- (author)
  Title statementO postavení insolvenčního správce
  AnnotationDiferenciací civilního procesu došlo k oddělení různých druhů civilních řízení. Primárně je lze odlišovat prostřednictvím cíle, kterého se snaží dosahovat, sekundárně podle existence určitých specifických atributů, právních institutů či charakteristického okruhu účastníků a procesních subjektů. Jedním z nich je insolvenční řízení, jehož účel spočívá ve zjišťování úpadku či hrozícího úpadku a rozhodování o způsobu jeho řešení. Autor se blíže zabývá osobou insolvenčního správce a jeho právní úpravou Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 21, s. 748-757
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Insolvence
  Insolvenční řízení
  Insolvenční správce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.