Number of the records: 1  

Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení

 1. Main entry-name Podrazil, Petr, 1986- (author)
  Title statementVybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení
  AnnotationDetenční řízení upravuje procesní postup soudu při posuzování zákonnosti nedobrovolné hospitalizace osob v uzavřeném ústavu. Tento procesní postup je zcela oddělen od ostatních soudních řízení, zvláště pak od řízení ve věcech opatrovnictví člověka. Z koncepčního hlediska by bylo vhodné uvažovat o bližším propojení těchto dvou řízení. Autor provádí kritickou analýzu ve vztahu ke koncepci detenčního řízení, a to jednak ke koncepci vnitřní (det. řízení je vnitřně rozčleněno podle životní situace, na jejímž základě je člověk bez souhlasu umístěn do uzavřeného ústavu), a dále pak ke koncepci vnější, kdy detenční řízení nelze vnímat izolovaně od ostatních souvisejících soudních řízení, zvláště nikoliv izolovaně od řízení ve věcech opatrovnictví člověka. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 23/97; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 84/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 645/99; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 493/05; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04; nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. II. ÚS 530/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 21, s. 735-741
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1974/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 84/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 645/99
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 493/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 412/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 530/06
  Detenční řízení
  Detence člověka
  Zákonnost
  Procesní úkony
  Opatrovnické řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.