Number of the records: 1  

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice

 1. Main entry-name Frinta, Ondřej, (author)
  Title statementDěti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů
  Another responsib. Frintová, Dita, (author)
  Elischer, David, (author)
  AnnotationProblematika tzv. dětských dlužníků opakovaně poutá pozornost veřejnosti. Poprvé se tak stalo v souvislosti s poplatky za komunální odpad, aktuálně jde zejména o dluhy vzniklé z přepravy nezletilých prostředky veřejné dopravy bez platné jízdenky. Vedle toho je však potřeba věnovat pozornost také dluhům dětí vzniklým ze smluv s mobilními operátory, s knihovnami a při přechodu nájmu bytu. Autoři seznamují ve svém textu s právní úpravou způsobilosti nezletilých k právním jednáním, jakož i s pravidly týkajícími se správy jejich jmění. Poté se věnují samotnému problému dluhů nezletilých a následně řeší a hodnotí možné legislativní změny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15; nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 728/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 21, s. 725-735
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 650/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 728/15
  Dluhy
  Dlužníci
  Nezletilí
  Nezletilé děti
  Způsobilost k právním úkonům
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1