Number of the records: 1  

Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR

 1. Main entry-name Pekařová, Lenka, (author)
  Title statementČtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (III. Q/2019)
  AnnotationAutorka informuje o několika nálezech Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 32/18 týkající se oprávnění vyšších soudních úřadníků rozhodovat o zastavení exekuce; nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 177/19 související se zopoplatněním podání odvolání v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy podle zákona č. 82/1998; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19 související s odměnou advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19, který se týkal zdanění církevních restitucí. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 32/18; nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 177/19; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3283/18.
  In Soudce. - Roč. 21, (2019), č. 11-12, s. 62-63
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 177/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1415/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3283/18
  Vyšší soudní úředníci
  Pravomoc vyšších soudních úředníků
  Exekuce
  Zastavení exekuce
  Náhrada škody
  Odvolání
  Soudní poplatky
  Opatrovník fyzické osoby
  Advokáti
  Odměny advokátů
  Církevní majetek
  Restituce
  Restituční nároky
  Zdanění
  Církev
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.