Number of the records: 1  

Ze zářijového a říjnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Ryšavý, Tomáš, (author)
  Title statementZe zářijového a říjnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Púry, František, 1958- (author)
  AnnotationAutoři přinášejí přehled významných rozsudků ze zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu v období září - říjen 2019. Mimo jiné je zde uveden rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 4 Tz 29/2019, který se týká procesní problematiky, a to rozhodování soudu o dalším trvání vazby obviněného. Právní věta rozsudku stanoví, že pro určení počátku běhu tříměsíční lhůty uvedené v § 72 odst. 1 tr. ř. je rozhodné nabytí tzv. absolutní právní moci předchozího rozhodnutí o vazbě, tj. ve vztahu ke všem osobám oprávněným podat stížnost (§ 140 odst. 1 tr. ř.). Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy postup soudu (například průtahy ve vyhotovení rozhodnutí o vazbě) představuje neoprávněný zásah do ústavně zaručených práv obviněného zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 LZPS, je třeba vycházet z tzv. relativní právní moci předchozího rozhodnutí o vazbě, tj. ve vztahu k obviněnému (viz nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 3028/14). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3028/14.
  In Soudce
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3028/14
  Judikatura NS
  Vazba
  Trvání vazby
  Rozhodnutí o ponechání ve vazbě
  Lhůty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.