Number of the records: 1  

Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě

 1. Main entry-name Novák, David, (author)
  Title statementOdraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě
  AnnotationAutor blíže analyzuje jednotlivé principy kauzality, jak jsou zahrnuty do souboru zásad označovaného jako Principy evropského deliktního práva (PETL), a pokouší se o zdůraznění jejich odrazu, resp. možnosti uplatnění v české právní úpravě závazků z deliktů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. ÚS 728/02.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 10, s. 41-45
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 728/02
  Deliktní právo
  Evropské deliktní právo
  Právní zásady
  Příčinná souvislost
  Kauzalita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.