Number of the records: 1  

Kdo může v obci schvalovat smlouvy?

 1. Title statementKdo může v obci schvalovat smlouvy?
  AnnotationČlánek se zabývá problematikou schvalování smluv v obcích. Jsou zde shrnuty zákonem a judikaturou vymezené hranice, v nichž smí např. starosta při uzavírání smlouvy za obec jednat, je uvedeno, jak se postupuje v případě dodatku ke smlouvě nebo zveřejnění prodloužení nájemní smlouvy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2574/14.
  In Veřejná správa. - Roč. 31, (2020), č. 3, s. 36
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2574/14
  Obce
  Obecní zastupitelstvo
  Kompetence starosty
  Smlouvy
  Nájemní smlouvy
  Uzavření smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.