Number of the records: 1  

Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie

 1. Main entry-name Hoblíková, Žaneta, (author)
  Title statementZjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie
  Another responsib. Kropáčková, Jana, (author)
  AnnotationProblematikou zjišťování a relevance názoru dítěte v soudním řízení, jehož je účastníkem, se zabývá nemálo odborných prací, a to nejen právních, ale i psychologických, případně pedagogických. Tento problém je rovněž dnes a denně prakticky řešen odbornou veřejností z řad soudců, kolizních opatrovníků, advokátů, znalců a v neposlední řadě rodiči a jejich dětmi zejména v opatrovnických řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé. Otázce participace nezletilých dětí na soudních řízeních, která se jich týkají, je v posledních letech nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku věnována čím dál tím větší pozornost. Nezbytnost ochrany práva dítěte být slyšeno přímo před soudem je v poslední době velmi často zdůrazňována zejména v ústavněprávní a též v mezinárodněprávní rovině. Současně by každé opatrovnické řízení mělo sledovat primárně nejlepší zájem dítěte. Ve věcech péče soudu o nezletilé se více než v jakémkoliv jiném právním odvětví setkáváme s neurčitými právními pojmy, k jejichž výkladu mohou být mnohdy velmi nápomocné znalosti a zkušenosti mimoprávní. Autorky ve svém textu propojují poznatky z různých oborů za účelem vytvoření komplexnějšího náhledu na danou problematiku. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2866/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3305/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13; nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3900/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2866/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1265/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3305/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3900/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Nejlepší zájem dítěte
  Práva dítěte
  Právo být slyšen
  Výslech svědků
  Psychologie
  Soudní řízení
  Opatrovnické řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.