Number of the records: 1  

Směnečný a šekový platební rozkaz, smír, náklady řízení

 1. Title statementSměnečný a šekový platební rozkaz, smír, náklady řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016
  AnnotationPovaha řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nevylučuje skončit probíhající řízení soudním smírem podle § 99 o. s. ř. Schválí-li soud smír účastníků, rozhodne rovněž o zrušení směnečného platebního rozkazu. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3592/16.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1624-1631
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3592/16
  Směnečný platební rozkaz
  Námitky
  Směnečné námitky
  Smírné řešení sporu
  Náklady řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.