Number of the records: 1  

Ohrožování výchovy dítěte

 1. Title statementOhrožování výchovy dítěte : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 600/2019
  AnnotationPřečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 tr. zákoníku má povahu konkrétního ohrožovacího deliktu, jehož následek spočívá v ohrožení rozumového, citového nebo mravního vývoje dítěte. Není třeba, aby fakticky došlo k poruše v rozumovém, citovém či mravním vývoji dítěte spočívající v tom, že např. zneužívá drogy, alkohol, provozuje prostituci apod. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 282/03; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2003, sp. zn. IV. ÚS 564/02.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1599-1609
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 564/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 282/03
  Trestné činy proti rodině
  Ohrožování výchovy dítěte
  Nezletilé děti
  Pohlavní zneužívání
  Zneužívání dětí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.