Number of the records: 1  

Úvěrový podvod, pokus trestného činu

 1. Title statementÚvěrový podvod, pokus trestného činu : usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 15 Tdo 204/2019
  AnnotationTrestný čin úvěrového podvodu vymezený v § 211 odst. 1 tr. zákoníku je dokonán již tím, že jeho pachatel při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Jestliže pachatel naplní znaky základní skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku v úmyslu způsobit škodu ve výši dosahující hranice škody uvedené jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby [viz § 211 odst. 4, odst. 5 písm. c), odst. 6 písm. a) tr. zákoníku], která je znakem kvalifikované skutkové podstaty a která však nenastane (typicky nedojde k poskytnutí úvěru), je nutno takové neúspěšné jednání posuzovat jako jeden trestný čin, a to jako pokus trestného činu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1, § 211 odst. 1, odst. 4 nebo odst. 5 písm. c) nebo odst. 6 písm. a) tr. zákoníku. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. III. ÚS 1748/08.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1587-1598
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1748/08
  Trestné činy proti majetku
  Úvěrový podvod
  Pokus trestného činu
  Trestní sazby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.