Number of the records: 1  

Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka a náhrada nákladů exekučního řízení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementZastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka a náhrada nákladů exekučního řízení : nález ÚS z 28. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 191/18
  AnnotationV případě zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka je třeba posuzovat, zda povinný "procesně" zavinil zastavení exekuce, a v kladném případě mu uložit povinnost k náhradě jejich nákladů. V případech, kde nelze procesní zavinění na zastavení exekuce přičítat ani povinnému, ani oprávněnému, však není vyloučeno užít ve prospěch soudního exekutora § 89 větu druhou EŘ a oprávněnému stanovit povinnost uhradit mu (alespoň) účelně vynaložené výdaje. Přitom skutečnost, že povinný je (toho času) nemajetný, sama o sobě není důvodem jeho zvláštní ochrany, a to na úkor soudního exekutora, jemuž by (v principu) právo na náhradu nákladů exekuce nemělo být nepřiznáváno (a to jako důsledek "rizika podnikání") jen výjimečně. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 191/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 9, s. 280
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 191/18
  Zastavení exekuce
  Dlužníci
  Nemajetnost
  Exekuční řízení
  Náklady řízení
  Náhrada nákladů řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1