Number of the records: 1  

Zákon o volbách do parlamentu - historie, současnost a budoucnost

 1. Main entry-name Grygar, Tomáš, (author)
  Title statementZákon o volbách do parlamentu - historie, současnost a budoucnost
  AnnotationAutor se zabývá historií volebního zákonodárství ve vztahu k volbám do Parlamentu od doby první republiky doposud. Zákony o volbách do Parlamentu si prošly složitým vývojem v návaznosti na společenské a ústavní změny. Mnohé prvky současné právní úpravy však byly inspirovány právními úpravami předchozími. Autor poukazuje na základě kritického rozboru předchozích právních úprav na některá slabá místa současného zákona o volbách do Parlamentu (č. 247/1995 Sb.) a nastiňuje řešení de lege ferenda, z nichž některé lze čerpat mj. v prvorepublikové právní úpravě. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 3/96; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000.
  In Právo a bezpečnost. - 2019, č. 2, s. 6-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/2000
  Volby
  Parlamentní volby
  Volební právo
  Parlament ČR
  Vývoj práva
  Dějiny práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.