Number of the records: 1  

Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov

 1. Main entry-name Kostroš, Andrej, (author)
  Title statementNepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov
  AnnotationInstitut poškozeného zaujímá ve slovenském právním řádu velmi důležité místo. I když se jeho postavení může jevit jako jednoznačné, v jednotlivých případech to tak vždy není. Se zvláštním ohledem na nároky pramenící ze zákona č. 381/2001 Z. z. o povinném smluvním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla se autoři pokoušejí přiblížit jednotlivá úskalí, se kterými se mohou potenciální poškození při uplatňování svých nároků na náhradu škody setkat. Zvláštní pozornost je věnována skupině tzv. nepřímých poškozených. Odkaz na judikaturu ÚS ČR: nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3009/17.
  In Justičná revue. - Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 825-832
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3009/17
  Odpovědnost za škodu
  Provoz motorového vozidla
  Nároky na náhradu
  Poškození
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1