Number of the records: 1  

Vláda schválila návrh novely exekučního řádu

 1. Title statementVláda schválila návrh novely exekučního řádu
  AnnotationVláda na svém jednání dne 1. 7. 2019 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (usn. č. 457). Návrh poté postoupila k legislativnímu projednání do Poslanecké sněmovny. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 1331/07.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. i-ii
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1331/07
  Exekuční řád
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1