Number of the records: 1  

Důvody pro nenavrácení dítěte při mezinárodním únosu

 1. Main entry-name Hobl, Jaroslav, (author)
  Title statementDůvody pro nenavrácení dítěte při mezinárodním únosu
  AnnotationV době otevřených hranic a možností snadného vycestování je běžné, že existuje mnoho mezinárodních párů, případně párů trvale či přechodně žijících na území jiného státu. V případě, že dojde bez souhlasu jednoho rodiče k přemístění druhého rodiče s dítětem do jiného státu nebo proti vůli jednoho rodiče k setrvání na území jiného státu, dochází k tzv. mezinárodnímu únosu dítěte. O protiprávní přemístění dítěte se jedná tehdy, když je bydliště dítěte jedním z rodičů bez vědomí nebo proti vůli druhého rodiče přemístěno do jiného státu. K nápravě slouží mechanismy Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. V případě zjištění mezinárodního únosu dítěte soud zpravidla nařídí bezodkladné vrácení dítěte do místa obvyklého pobytu. Autor článku si klade za cíl rozebrat s ohledem na judikaturu relevantní důvody, na jejichž základě soudy rozhodují o nenavrácení dítěte, tj. o zamítnutí návrhu navrhovatele. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 428/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. I. ÚS 735/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 2955/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 4160/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2943/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. III. ÚS 440/2000; nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 378/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 1445/07.
  In Rodinné listy. - Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 22-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/19
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 735/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2955/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4160/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2943/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 440/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 378/17
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1445/07
  Mezinárodní únosy dětí
  Rodiče a děti
  Obvyklé bydliště
  Péče o dítě
  Nejlepší zájem dítěte
  Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.