Number of the records: 1  

Děťátko naše nejmilejší

 1. Main entry-name Kovářová, Daniela, 1964- (author)
  Title statementDěťátko naše nejmilejší
  AnnotationTématem článku je Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, a zatím ji ratifikovalo 196 států. Autorka mimo jiné přibližuje náplň a průběh workshopu Nezletilé dítě, kterou pořádala Unie rodinných advokátů a Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců. Na workshopu se diskutovalo o Úmluvě o právech dítěte a o ochraně práv dětí, vystoupil zde také ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník. Autorka v rámci kazuistiky poukazuje na nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19, který souvisí s návrhem otce na snížení výživného na nezletilou dceru, na úpravu styku a s návrhem matky na udělení souhlasu se změnou příjmení dítěte. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.
  In Rodinné listy. - Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 2-5
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Práva dítěte
  Sociálně-právní ochrana dětí
  Rodiče a děti
  Péče o dítě
  Nezletilé děti
  Nezletilí
  Úmluva o právech dítěte (1989)
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.