Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?

 1. Main entry-name Svoboda, Tomáš, 1985- (author)
  Title statementOdpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?
  AnnotationNa první pohled by se mohlo zdát, že ideálním stavem v podmínkách soudobého materiálního právního státu je maximalizace uplatňování odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Tuto odpovědnost ale zřejmě nelze chápat pouze "jednosměrně" ve prospěch odškodňování jednotlivců poškozených výkonem veřejné moci, ale do jisté míry taktéž skrze ochranu státu před nepřiměřeným uplatňováním této odpovědnosti. V zahraničí se v tomto kontextu někdy používá pojem "mrazící efekt", který označuje potenciálně paralyzující účinky nepřiměřené odpovědnosti. Odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci tak může být vlastní určitá proporcionalita. Tato proporcionalita pak může být argumentem pro některá přiměřená omezení práva na náhradu škody při výkonu veřejné moci "ve prospěch" státu. Na druhou stranu ale může taktéž být možným argumentem pro diferencovaný přístup k různým oblastem odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, čímž se hypoteticky může také otevřít prostor pro konstrukci nových, dosud nijak odmítaných druhů odpovědnosti - typicky odpovědnosti za normotvorbu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 18/01; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 4227/12; nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. IV. ÚS 642/05; nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 3391/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. I. ÚS 1803/17; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1744/12; nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2004, sp. zn. II. ÚS 596/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 3026/07; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3283/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1615/12; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3638/15; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4227/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 642/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3391/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1803/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1430/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1744/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 596/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3026/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3283/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1615/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3638/15
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 27/09
  Odpovědnost za škodu
  Odpovědnost státu za škodu
  Výkon veřejné moci
  Proporcionalita práva
  Normotvorba
  Přestupky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.