Number of the records: 1  

Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace

 1. Main entry-name Westphalová, Lenka, (author)
  Title statementZapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace
  Another responsib. Holá, Lenka, (author)
  AnnotationDítě by nemělo být považováno za pouhý objekt, o kterém rozhodují jiní, ale má právo vyjádřit svůj názor a přání v jednáních, která se ho týkají, včetně práva na projednání věci v jeho přítomnosti. Tato práva dítěte nejsou sice absolutní, jejich omezení však musí být vždy řádně odůvodněno s ohledem na blaho a nejlepší zájem dítěte. Jako jednu z možností zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, lze využít i mediaci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3814/17; nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 125/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2008, sp. zn. I. ÚS 974/08.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 470-477
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3814/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1041/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 125/98
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 974/08
  Nejlepší zájem dítěte
  Práva dítěte
  Právo být slyšen
  Rodinná mediace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.