Number of the records: 1  

Recenze tzv. bloggerů jako nekalosoutěžní zlehčování?

 1. Main entry-name Vašíčková, Kamila, (author)
  Title statementRecenze tzv. bloggerů jako nekalosoutěžní zlehčování?
  AnnotationTématem článku jsou recenze blogerů na určité produkty nebo služby. Blogeři a jejich recenze ovlivňují rozhodování spotřebitelů, což může vést až k nekalosoutěžním praktikám. Autorka zkoumá podmínky, které musí být splněny, aby recenze mohla být označena jako nekalosoutěžní praktika. Zaměřuje se na svobodu slova, která je úzce spojena s šířením nevhodných informací o soutěžitelích a poskytuje náhled nejen ze strany obchodního práva, ale také práva ústavního. V závěru jsou uvedeny konkrétní příklady recenzí blogerů a jejich právní hodnocení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09.
  In Obchodní právo. - Roč. 28, (2019), č. 7-8, s. 39-48
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 359/96
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nekalá soutěž
  Nekalé obchodní praktiky
  Ochrana proti nekalé soutěži
  Soutěžitelé
  Sociální sítě
  Elektronická komunikace
  Spotřebitel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1