Number of the records: 1  

Lidská práva, právo na soukromý a rodinný život

 1. Title statementLidská práva, právo na soukromý a rodinný život : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017
  AnnotationPoskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, není povinen dokončit umělé oplodnění spojením zárodečné buňky žalobkyně a kryokonzervovaných spermií jejího zemřelého manžela. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1286-1301
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Umělé oplodnění
  Dítě
  Rodiče a děti
  Manželství
  Reprodukční medicína
  Lékařská etika
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.