Number of the records: 1  

Dokazování, okamžité zrušení pracovního poměru, ochrana osobnosti

 1. Title statementDokazování, okamžité zrušení pracovního poměru, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018
  AnnotationZvukový nebo obrazový záznam, který se týká člověka nebo jeho projevů osobní povahy a který byl pořízen soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby, lze použít jako důkaz v občanském soudním řízení pouze tam, kde má vést k prokázání skutečnosti, kterou není možné prokázat jinak (pomocí důkazů, které nezasahují do absolutních osobnostních práv dotčené osoby a kde i další okolnosti případu vedou k závěru, že nelze upřednostnit právo na ochranu osobnosti dotčené osoby před právem na spravedlivý proces toho, komu použití důkazu zvukovým či obrazovým záznamem týkajícím se této osoby nebo jejích projevů osobní povahy na prospěch. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1250-1263
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1774/14
  Dokazování
  Pracovní poměr
  Zrušení pracovního poměru
  Ochrana osobnosti
  Důkazní prostředky
  Dokazování v civilním řízení
  Zvukový záznam
  Obrazový záznam
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.