Number of the records: 1  

K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele

 1. Main entry-name Havel, Bohumil, 1975- (author)
  Title statementK nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele
  Another responsib. Bezouška, Petr, (author)
  AnnotationÚstavní soud vyhověl ústavní stížnosti, v níž se stěžovatelka domáhala zrušení předchozích rozhodnutí obecných soudů, které ji prý nedostatečně ochránily před podvodným převodem podílu v bytovém družstvu. Jelikož k uzavření napadené smlouvy došlo již v roce 2005, řešilo se před soudy i případné vydržení. Ústavní soud se v nálezu vyjádřil jak k problematice dobré víry, tak k problematice délky vydržecí doby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2000/18; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1404/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 11, s. 401-402
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2000/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1404/13
  Vydržení
  Dobrá víra
  Důkazní břemeno
  Vlastnictví
  Držba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1