Number of the records: 1  

Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti

 1. Main entry-name Floreš, Martin, (author)
  Title statementVýkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti
  AnnotationČlánek navazuje na rozsudek NS (sp. zn. 29 Cdo 1866/2016) týkající se nároku na odměnu za výkon funkce představenstva společnosti osobou, která byla současně zaměstnancem mateřské společnosti, od níž za tutéž činnost pobírala mzdu. Se závěrem rozsudku, že vznesený nárok je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, se článek ztotožňuje, byť zpochybňuje některé dílčí argumenty, na nichž soud své rozhodnutí založil. Je nabízena rovněž alternativní argumentace pro tento závěr. Nad rámec uvedeného rozhodnutí se autor zabývá souvisejícími otázkami výkonu funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem společnosti mateřské, a to otázkou, zda takovou konstrukcí vztahů nedochází k omezení odpovědnosti člena orgánu, a otázkou vázanosti člena orgánu pokyny jeho zaměstnavatele. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 129/16.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 11, (2019), č. 7-8, s. 186-193
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 129/16
  Obchodní společnosti
  Orgány obchodní korporace
  Souběh funkcí
  Pracovní poměr
  Zaměstnanci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.