Number of the records: 1  

První zásada soukromého práva

 1. Main entry-name Eliáš, Karel, 1955- (author)
  Title statementPrvní zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry)
  AnnotationAutonomie vůle je první zásadou soukromého práva a princip privátní autonomie je jeho prvním principem, protože bez něj by soukromé právo nemohlo existovat. Privátní autonomie je odvozena od osobní svobody jednotlivce. Autor upozorňuje na to, že tento klíčový pojem zmizel z českého a slovenského práva v době socialismu, protože také tehdejší občanské právo vnímalo jednotlivce jako součást společnosti budované komunistickým režimem. Svoboda a privátní autonomie jsou nyní chráněny ústavními zárukami, které limitují veřejnou moc. Autor si všímá také protichůdného fenoménu moderní doby a trendů ochrany svobody jednotlivce, která určuje jeho soukromé záležitosti a jeho odpovědnost dle jeho vůle, ale také limitů svobody jednotlivce v souvislosti s veřejnými zájmy, bezpečností a veřejným pořádkem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1864/16; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 798/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 212/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 294/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 43/95; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.
  In Právny obzor. - Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 669/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1864/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 798/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 212/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 294/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Soukromé právo
  Právní zásady
  Právní principy
  Autonomie vůle
  Ústavnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.