Number of the records: 1  

Střet zájmů v osobních společnostech

 1. Main entry-name Floreš, Martin, (author)
  Title statementStřet zájmů v osobních společnostech : notifikační povinnost a otázky s ní spojené
  AnnotationAutor se věnuje zákonným ustanovením o tzv. notifikační povinnosti. Jejich problém ve vztahu k osobním společnostem spočívá v tom, že jsou koncipována spíše pro poměry kapitálových společností, když předpokládají vícečlenné statutární orgány a existenci kontrolního orgánu. To při jejich aplikaci na osobní společnosti, kde každý společník (komplementář) je jednočlenným statutárním orgánem, splňuje-li požadavky stanovené § 46 ZOK, a žádné jiné orgány (zejm. kontrolní orgán) se obligatorně nevytváří, působí některé těžkosti. Na ně a jejich překonání se autor také zaměřuje. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 10, s. 368-371
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Osobní společnosti
  Statutární orgán
  Střet zájmů
  Obchodní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1