Number of the records: 1  

Prokázat potřebné znalosti pro jmenování znalcem lze i jinak, než absolvováním teoretického formálního vzdělání

 1. Title statementProkázat potřebné znalosti pro jmenování znalcem lze i jinak, než absolvováním teoretického formálního vzdělání : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 As 94/2018-54
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 2245/10.
  In Správní právo. - Roč. 52, (2019), č. 6, s. xciv-xcviii
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2245/10
  Znalci
  Vzdělání
  Výkon znalecké činnosti
  Znalectví
  Správní praxe
  Vnitřní předpisy
  Legitimní očekávání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.