Number of the records: 1  

Zneužití práva na informace

 1. Main entry-name Lubovský, Zbyněk, (author)
  Title statementZneužití práva na informace
  AnnotationAutor se věnuje problematice zneužití práva, a to konkrétně ve vztahu k právu na informace. Uvádí základní typy zneužití práva na informace, jako je podávání žádostí kverulačních, šikanózních nebo cíleně paralyzujících činnost správního orgánu. Podrobně se zabývá tématem, kdy žadatel o informace má blízký (zpravidla negativní) vztah k osobě, o níž požaduje informace. Tyto komplikované situace lze často řešit za pomocí testu proporcionality, který je v článku rovněž rozebrán. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1200/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 374/06.
  In Správní právo. - Roč. 52, (2019), č. 6, s. 328-341
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 156/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 517/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1200/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 374/06
  Právo na informace
  Svobodný přístup k informacím
  Poskytování informací
  Zneužití práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1