Number of the records: 1  

Perspektivy práva na příznivé životní prostředí

 1. Main entry-name Müllerová, Hana, 1974- (author)
  Title statementPerspektivy práva na příznivé životní prostředí : vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality
  AnnotationPrávo každého na příznivé životní prostředí je součástí české LZPS a důležitou součástí ústavních základů ochrany životního prostředí v ČR. Přesto nelze říct, že by toto právo bylo funkčním ústavněprávním nástrojem využívaným ve prospěch ochrany životního prostředí. Nejvyšší české soudy se dosud nevyjádřily k podstatě ani obsahu tohoto lidského práva. Autorka nejprve shrnuje dosavadní skrovné, téměř výhradně procesněprávní poznatky ze soudního přezkumu práva na příznivé životní prostředí, a poté předkládá návrh metod a kroků k dosažení jeho praktické aplikace. Vychází ze zařazení práva na příznivé životní prostředí mezi práva hospodářská, sociální a kulturní, pro něž Ústavní soud rozvinul ve své rozhodovací praxi způsob přezkumu založený na vymezení jejich esenciálního jádra a provedení testu racionality (namísto testu proporcionality, využívaného u občanských a politických práv). Těžištěm pojednání je proto návrh formulování esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí a uvažování o krocích testu racionality v případě jeho přezkumu, což předpokládá identifikovat typy zásahů do tohoto práva a rozlišit je podle pozitivních a negativních závazků. Pro účely aplikování poznatků z přezkumu socioekonomických práv na oblast ochrany práva na příznivé životní prostředí jsou zdůrazňována specifika environmentálních hodnot oproti hodnotám chráněným ostatními právy hlavy čtvrté Listiny; tato specifika je nutno při přezkumu brát v úvahu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/17; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 2/08; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 14/17; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/15.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 6, s. 533-554
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 70/97
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 282/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 54/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 61/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/15
  Právo na příznivé životní prostředí
  Ekonomická práva
  Sociální práva
  Proporcionalita práva
  Test racionality
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.