Number of the records: 1  

Aktuality

 1. Main entry-name Korbel, František, 1976- (author)
  Title statementAktuality : judikatura
  AnnotationAutor přináší stručný přehled vybrané judikatury ÚS. ÚS nálezem sp. zn. II. ÚS 3212/18 vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele, který brojil proti pokutě ČOI, jež mu byla udělena za porušení zákazu diskriminace. Třetí senát ÚS (nález sp. zn. III. ÚS 1924/18) zrušil rozhodnutí ministra spravedlnosti, kterým byl stěžovatel vydán v rámci extradice. Podle názoru ÚS neměl být stěžovatel vydán do USA před skončením řízení o jeho žádosti o azyl. Čtvrtý senát ÚS svým nálezem (sp. zn. III. ÚS 3439/17) konstatoval, že trestné činy z nenávisti na internetu mohou mít povahu "slovní zbraně" a poškozený se může účastnit trestního řízení s nároky na náhradu újmy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 1924/18; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 3439/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 5, s. 145
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1924/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3439/17
  Podnikatelé
  Podnikání
  Spotřebitel
  Obchodní vztahy
  Extradice
  Žadatelé o azyl
  Zločiny z nenávisti
  Nenávistné projevy
  Internet
  Náhrada újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1