Number of the records: 1  

Fenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti

 1. Main entry-name Šveřepová, Kateřina, (author)
  Title statementFenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti
  AnnotationAutorka se snaží identifikovat příčiny společenské poptávky po zavedení hromadných žalob, poukázat na možná rizika tohoto institutu a současně nastínit, jakým alternativním způsobem by se směřování legislativců mohlo dle jejího názoru ubírat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 4, s. 18-24
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 529/16
  Hromadné žaloby
  Právo a společnost
  Právní teorie
  České právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1