Number of the records: 1  

Nájem bytu. Regulované nájemné

 1. Title statementNájem bytu. Regulované nájemné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 284/2017
  AnnotationPrávo žádat od státu náhradu za regulované nájemné nemá pronajímatel, který se dohodl s nájemcem na nájemném podle vyhlášky č. 176/1993 Sb. až v době, kdy nájemné již nepodléhalo regulaci. Odkazy na judikaturu ÚS: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14; nález Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16; nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2018, sp. zn. I. ÚS 685/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 2549/17; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 9, s. 556-562
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2062/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2326/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 685/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2549/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nájem bytu
  Regulace nájemného
  Dobré mravy
  Promlčení
  Ochrana vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1