Number of the records: 1  

Z březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (collaborator)
  AnnotationAutoři informují o rozhodnutích Nejvyššího soudu. V rozsudku ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017 se Nejvyšší soud zabýval náhradou újmy na zdraví způsobené pádem žalobkyně na zasněženém chodníku v ulici Na Perštýně v Praze. V rozsudku je odkaz na nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15.
  In Soudce. - Roč. 21, (2019), č. 4, s. 29-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Újma na zdraví
  Náhrada újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1