Number of the records: 1  

Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv

 1. Main entry-name Kratochvíl, Jan, 1978- (author)
  Title statementMožnost individuálních stížností na porušení sociálních práv
  AnnotationAutor představuje argumenty pro tezi, že ochrana sociálních práv před soudy skrze individuální žaloby a individuální ústavní stížnosti je možná. Sociální práva jsou individuální subjektivní práva a jako taková musejí podléhat soudní ochraně. Praxe Ústavního soudu a jiných soudů dokládá, že jednotlivci se mohou přímo domáhat porušení sociálního práva. Testem, který by měl být standardně v případech individuálního přezkumu sociálních práv aplikován, je test racionality. Jednotlivec se může domáhat i zrušení zákona pro rozpor se sociálním právem spolu s podanou ústavní stížností. Nicméně tato poslední otázka je spíše akademická, neboť senáty Ústavního soudu fungují jako filtr těchto návrhů, a není tedy praktický rozdíl oproti jejich pravomoci takové řízení iniciovat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 35/93; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 348/04; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 377/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 253/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 504/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2010, sp. zn. IV. ÚS 572/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 1792/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3271/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 55/13; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1099/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 2/08; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 43/10; nález Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 31/96; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 10/15; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/12.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 348/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 377/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 253/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 504/03
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 572/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1792/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 443/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3271/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1099/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 61/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/12
  Test racionality
  Sociální práva
  Ústavní stížnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.