Number of the records: 1  

EET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka

 1. Main entry-name Antoš, Marek, 1979- (author)
  Title statementEET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka
  AnnotationAutor stručně představuje dvě významná rozhodnutí Ústavního soudu, která se týkají přezkumu omezení hospodářských práv: nález o elektronické evidenci tržeb a nález o zákazu kouření ve stravovacích zařízeních. Na základě analýzy těchto nálezů i připojených odlišných stanovisek formuluje čtyři otázky, které dále komentuje. 1. Má být test racionality, který se používá u sociálních práv, aplikován i v případě omezení hospodářských práv? 2. Jaký test či testy mají být použity, pokud určitá úprava zasahuje nejen do sociálních či hospodářských práv, ale současně i do základních práv? 3. Jaké otázky mají být posuzovány v rámci druhého (potřebnost) a třetího (přiměřenost) kroku testu proporcionality? 4. Lze jakoukoliv regulaci nakládání s libovolnou věcí, která může být předmětem vlastnictví, považovat za omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a uplatňovat na něj požadavky testu proporcionality? Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 3, s. 1-5
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Elektronická evidence tržeb
  Zákaz kouření
  Sociální práva
  Ekonomická práva
  Právo na podnikání
  Podnikání
  Ústavnost
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1