Number of the records: 1  

Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint

 1. Main entry-name Hořeňovský, Jan, (author)
  Title statementDoktrína soudcovského rozhodování judicial restraint
  AnnotationJedním z problémů, kterým čelí vysoké soudy při rozhodování, je určit limity své vlastní ústavní role. Pokud účastník řízení prohlašuje, že jsou ohrožena jeho základní práva, existují okolnosti, za nichž by se soudy měly zdržet ochrany těchto práv, nebo se alespoň zdržet jejich ochrany v optimální míře? Mohou nastat situace, kdy by se soud měl zdržet prohlásit určitý zákon za protiústavní, i když pro to existují dobré argumenty? Autor analyzuje tři rozdílné pohledy na doktrínu soudcovského rozhodování judicial restraint. Prvním je institucionální pohled ve prospěch soudcovské zdrženlivosti, který je založen na principu dělby moci ve státě. Druhým je pohled odmítající soudce jako arbitry morálních a politických hodnot ve společnosti. Třetí je kritika postavení soudců v expertních a etických otázkách, o kterých z povahy věci příliš vědět nemohou. Všechny tři pohledy mají, dle autorova přesvědčení, jedno společné - potenciál stát se relevantními v českém právním prostředí. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15; nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14.
  In Správní právo. - Roč. 52, (2019), č. 4, s. xlii-liv
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Soudy
  Soudci
  Rozhodování
  Zdrženlivost
  Dělba moci ve státě
  Morální hodnoty
  Etika
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.