Number of the records: 1  

Zájem státu nemůže být upřednostněn před zájmy poškozených klientů

 1. Main entry-name Rigel, Filip, 1981- (author)
  Title statementZájem státu nemůže být upřednostněn před zájmy poškozených klientů : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. I. ÚS 1949/17
  AnnotationJe nutno důsledně odlišovat trestněprávní institut zabrání věci, coby ochranného opatření, a výnosu z trestné činnosti, coby majetku zahrnutého do konkursní podstaty. Při úvaze o účelu ochranného opatření zabrání věci by měly obecné soudy zvážit, co je jeho podstatou a na čí obranu bylo do TrZ zaneseno. Je sice pravdou, že v naplnění veřejného rozpočtu lze shledat určitý veřejný zájem, ovšem ten nemůže být realizován na úkor obětí trestných činů a prostřednictvím institutu ochranného opatření. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. I. ÚS 1949/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1949/17
  Výnosy z trestné činnosti
  Legalizace výnosů z trestné činnosti
  Ochranná opatření
  Veřejný zájem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.