Number of the records: 1  

Právní následky nezplacení úhrady za ubytování dívky na internátě

 1. Main entry-name Rigel, Filip, 1981- (author)
  Title statementPrávní následky nezplacení úhrady za ubytování dívky na internátě : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18
  AnnotationUstanovení § 31 ObčZ konstruuje tzv. vyvratitelnou právní domněnku, podle níž se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Proto je třeba se zabývat otázkou, zda uzavření smlouvy o ubytování představovalo takové právní jednání žákyně, které je co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejího věku. Zároveň platí, že § 31 ObčZ lze uplatnit pouze v podmínkách závazků plynoucích z právních jednání, nikoliv ohledně nároku z práv z bezdůvodného obohacení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1639/18
  Nezletilí
  Způsobilost k právním úkonům
  Uzavření smlouvy
  Smlouvy o ubytování
  Bezdůvodné obohacení
  Závazky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.