Number of the records: 1  

Náhrada nemajetkové újmy (o. z.)

 1. Title statementNáhrada nemajetkové újmy (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016
  AnnotationOkolnost, že škůdce, který poškozenému způsobil újmu na zdraví před 1. lednem 2014, byl za toto jednání pravomocně odsouzen v trestním řízení, nezakládá sama o sobě mimořádný důvod zvláštního zřetele hodný, pro který by poškozenému měla být přiznána náhrada nemajetkové újmy podle zákona č. 89/2012 Sb. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1162/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 3, s. 504-510
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3122/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1162/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/05
  Nemajetková újma
  Újma na zdraví
  Náhrada nemajetkové újmy
  Trestní řízení
  Odsouzení
  Důvody hodné zvláštního zřetele
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1