Number of the records: 1  

K povolení nezbytné cesty, hospodaří-li na pozemku nikoliv vlastník, ale třetí osoba

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK povolení nezbytné cesty, hospodaří-li na pozemku nikoliv vlastník, ale třetí osoba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPrávo na povolení nezbytné cesty má vlastník pozemku i v případě, že jej sám neužívá, ale přenechává jej k užívání nájemci či pachtýři. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. IV. ÚS 111/19.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 3, s. 47-49
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 111/19
  Nezbytná cesta
  Pozemky
  Pozemkové vlastnictví
  Nájemce pozemku
  Pacht
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1