Number of the records: 1  

Zákaz nucení k sebeobviňování

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementZákaz nucení k sebeobviňování
  Another responsib. Púry, František, 1958- (author)
  AnnotationAutoři se zabývají problematikou uplatnění zásady nemo tenetur se ipsum accusare. Východiskem je zakotvení této zásady v LZPS a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. V souladu s konstantní judikaturou vycházejí z toho, že své uplatnění nachází ve všech oblastech, kde jsou ukládány veřejnoprávní sankce, a dále rozebírají místo této zásady v jednotlivých procesních institutech správního práva a speciálně pak v oblasti přestupkového práva. Pokud se týká práva trestního, věnují pozornost, vedle obecné úpravy, zejména zákazu nucení k sebeobviňování ve vztahu ke krácení daně a vztahu práva odepřít výpověď a zákazu nucení k sebeobviňování. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 451/04; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 1996, sp. zn. II. ÚS 98/95; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01; nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 30/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 1736/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16; nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 29/2000; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 118/01; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. I. ÚS 431/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 255/05; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 677/03; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 561/04; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 402/05; nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 636/05; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 644/05; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2007, sp. zn. II. ÚS 79/07; nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2369/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2013, sp. zn. I. ÚS 1675/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 3, s. 7-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1849/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 451/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 98/95
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 190/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 552/05
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 30/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1736/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 118/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 431/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 255/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 677/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 561/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 402/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 636/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 671/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 644/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 528/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 655/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 79/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2369/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1675/12
  Sebeobviňování
  Zákaz sebeobviňování
  Zásada nemo tenetur
  Správní právo
  Přestupkové právo
  Zkrácení daně
  Odepření výpovědi
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.