Number of the records: 1  

ÚS k zákazu billboardů

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k zákazu billboardů
  AnnotationÚstavní soud dne 17. února 2019 zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení dvou pasáží novely zákona o pozemních komunikacích. Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy tedy platí dál beze změn. Zákon ponechal pro starší billboardy pětileté přechodné období, které vypršelo v roce 2017, a stanovil návaznou povinnost odstranit reklamní zařízení bez zbytečného odkladu. Podle ústavních soudců lze omezení billboardů zdůvodnit veřejným zájmem na bezpečnosti provozu, soud zdůraznil také ochranu životů a zdraví lidí, stejně jako životního prostředí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/17.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 3, s. 6
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/17
  Pozemní komunikace
  Zákon o pozemních komunikacích
  Provoz na pozemních komunikacích
  Životní prostředí
  Reklamní zařízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1