Number of the records: 1  

Z únorového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ únorového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (collaborator)
  AnnotationAutoři informují o rozhodnutích Nejvyššího soudu. V rozsudku ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018 se Nejvyšší soud zabýval výkladem § 2959 o. z., a tedy otázkou právně významných okolností pro stanovení výše náhrady za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké. V rozsudku je odkaz na usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. IV. ÚS 4156/18.
  In Soudce. - Roč. 21, (2019), č. 3, s. 32-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 4156/18
  Duševní útrapy
  Náhrada nemajetkové újmy
  Přiměřené zadostiučinění
  Osoba blízká
  Usmrcení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.