Number of the records: 1  

Problematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli

 1. Main entry-name Kachramanová, Lucie, (author)
  Title statementProblematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli
  Another responsib. Juřátková, Petra, (author)
  AnnotationInsolvenční správce je klíčovým subjektem insolvenčního řízení. Jednou z možností, jak mohou věřitelé ovlivnit, kdo bude jeho funkci vykonávat, je odvolání či tzv. převolení podle § 29 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V právu odvolat insolvenčního správce se střetávají základní zásady, na nichž insolvenční právo spočívá, což může v praxi vyvolat aplikační problémy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 736/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 22/16; nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 371/04; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 3, s. 105-109
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 736/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 371/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Insolvenční řízení
  Insolvenční správce
  Odvolání insolvenčního správce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.