Number of the records: 1  

K zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů

 1. Main entry-name Klika, Petr, (author)
  Title statementK zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů
  AnnotationAutor si všímá dvou významných nálezů, které v první polovině roku 2019 vydal Ústavní soud. Nálezy se týkají zastavení exekučního řízení v souvislosti s případy porušení povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru prověřit schopnost úvěrovaného úvěr splácet a nepřípustné výše úroků z prodlení. Vedle toho se ÚS vyjádřil k možnosti přezkumu různých druhů exekučních titulů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18.
  In Ad Notam. - Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 728/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4129/18
  Exekuční řízení
  Zastavení exekuce
  Exekuční titul
  Spotřebitelský úvěr
  Úroky z prodlení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.